HİZMETLER

AnasayfaHizmetler


HİZMETLERİMİZ

Size Özel Hizmetlerimiz

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
:İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere İş güvenliği uzmanı, 6331 sayılı mevzuata göre vermesi gereken hizmet süreleri: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika Çalışanların başına gelebilecek her türlü olaydan koruma işi işverene verilmiştir. Bu konu hukukta “işçiyi gözetme borcu” olarak geçer.Çalışanların başına gelebilecek olay ve eylemlerde işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini ve yetkisini aşacak durumlar söz konusu olur. Böyle bir durumda iş güvenliği üzerine eğitimini tamamlamış ve gerekli sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen “işçiyi gözetme borcu” nun yerine getirilmesinde rehberlik eder.

İŞYERİ HEKİMİ

İŞYERİ HEKİMİ
: İşyeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere İşyeri hekimi, 6331 sayılı mevzuata göre vermesi gereken hizmet süreleri: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, 6331 Sayılı Yasa ile, vücut bütünlüğünü bozacak iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
: İşyeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği üzere İşyeri hekimi, 6331 sayılı mevzuata göre vermesi gereken hizmet süreleri: Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, 6331 Sayılı Yasa ile, vücut bütünlüğünü bozacak iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
:Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri, periyotu ve saatleri; a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat b) Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra kanunumuzda iş güvenliği ile ilgili maddelerden bazıları; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” “ İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” İstanbul PRESTİJ OSGB

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Çalışma Eğitimi
:İşverenler, tüm çalışanların acil durumlarla baş etmek için düzenli yüksekte çalışma eğitimi sağlamalıdır. Yeni eğitimler tam verilmelidir, daha deneyimli çalışanlar ile destek verilmelidir. Ekipmanların düzenli güvenlik kontrolleri de faydalıdır. Güvenlik kadar kullanılan ekipmanlar da iyi olmalıdır.PRESTİJ OSGB Yüksekte Çalışma Eğitimi

YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Yangın Söndürme Eğitimi
:Büyük yangınların çoğu küçük başlar, yangını önlemek için öncelikle iyi bir Acil Durum Planı gerekir, sonra çalışanlara Yangın Söndürme Eğitimi verilmelidir. Bir yangın olayında ilk birkaç dakikasında müdahale çok önemlidir. Bu nedenle, bir yangın, iyi eğitimli ve disiplinli bir acil müdahale takım ile kontrol altına alınmalıdır. Acil müdahale, bir dış organizasyon tarafından sağlanabilir, Genellikle kamu itfaiye ve bazı durumlarda da iş yerinde Yangın müdahale ekibi (aynı zamanda Acil Durum Ekibi) tarafından müdahale edilir. PRESTİJ OSGB Yangın Tatbikatı


EZMOCESOFT
MENU
TEMA