HİZMETLER

AnasayfaHizmetler


HİZMETLERİMİZ

Size Özel Hizmetlerimiz

İLK YARDIM EĞİTİMİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ
:Tüm işletmeler için, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli sınıfta ki işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.İlkyardım Eğitimi Alarak Ne kazanırsınız Hayatı tehdit eden durumları tanınabilecek Daha deneyimli bir yardım gelmeden hayati bir yardım sunabilir İstanbul PRESTİJ OSGB İlkyardım Eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİ

HİJYEN EĞİTİMİ
: Hijyen, İlgili bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre çalışan personelin, kendi ve halk sağlığını koruyacak şekilde hizmet vermeyi sağlamak için yapılan uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin tamamıdır.Hijyen kelime anlamıyla, temiz, sağlıklı yaşam için alınan önlem ve uygulanan faaliyetlerin tamamıdır. İlgili bakanlık tarafından yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, başta gıda sektör olmak üzere, diğer benzeri sektörlerde hijyen eğitimi almayan kişiler çalışamaz.

RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ
:6331 sayılı iş kanunu na göre her işyerinin tehlike grubu fark etmeksizin risk analizi yaptırması zorunludur.Tehlike sınıfı da belirlendikten sonra iş yerleri sınıflarına göre periyodik olarak;Çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir,Tehlikeli sınıfta ki işyerleri için 4 yılda bir, Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda bir periyodik risk analizi yaptırmaları gerekir. Çalışanlara çevrelerindeki dünyayı nasıl yorumladıklarını ve onlara tepki gösterdiklerini anlamalarını sağlayarak, kişisel güvenlik sorumluluğunu geliştirir. İnsan unsurunu ele alarak, bireylerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve bunları risk altında hissetmemelerini sağlar. Çalışanlarınızın daha güvenli kararlar almalarına ve emniyet kültürünü bir üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak araçlar sağlar. Risk Faktörü programının sonunda çalışanlarınız, risk aldıklarını, daha güvenli davranışlar seçip risk ile ilgili davranışlarını değiştirmeyi öğrenirken yaptıkları riskli kararların sayısını azaltmanın yollarını keşfedeceklerdir.

ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI
:6331 sayılı iş kanunu na göre her işyerinin tehlike grubu fark etmeksizin Acil Durum Planı yaptırması zorunludur. Tehlike sınıfı da belirlendikten sonra iş yerleri sınıflarına göre periyodik olarak; Çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, Tehlikeli sınıfta ki işyerleri için 4 yılda bir, Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda bir periyodik Acil Durum Planı yaptırmaları gerekir. Acil durum yönetimi, tehlikeleri ve ilgili riskleri tanımakla ilgilidir. Bu nedenle, şirketlerin risklerin doğasına uygun bir risk matrisi geliştirmeleri ve daha sonra yapılandırılmış işbaşı öğrenme yoluyla organizasyonda farkındalık yaratmaları kritik önem taşır. Bu, en iyi şekilde, çalışanların günlük olarak ilgili olabilecek pratik araçlar ve örnekler kullanarak, aynı zamanda tehlikeler, ekipman ve süreç tasarımı hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirerek yapılır. Acil durum eylem planı güvenlik ilkeleri ve sistemleri yalnızca riskleri yönetmeye yardımcı olmakla kalmaz. Verimlilik, maliyet etkinliği ve kaliteyi arttırırken, operasyonlarınızın güvenliğini etkin bir şekilde artırabilirler. İstanbul PRESTİJ OSGB İlkyardım Eğitimi

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
:Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. “MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir. Prestij Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI
:Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı ifade eder.


EZMOCESOFT
MENU
TEMA