HİZMETLER

AnasayfaHizmetler


İLO SÖZLEŞMESİ

Size Özel

ILO 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi

ILO 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
:ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1947 Kanun Tarih ve Sayısı:13.12.1950/5690 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:22.12.1950/17689 Milletlerarası …

ILO 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi

ILO 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi
: ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1934 Kanun Tarih ve Sayısı: 11 Şubat 1946 / 4864 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve …

ILO 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

ILO 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
: ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 …

ILO SÖZLEŞMELERİ YORUM YAPILMAMIŞILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

ILO SÖZLEŞMELERİ YORUM YAPILMAMIŞILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme :
ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 …

ILO 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

ILO 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi :
Başlangıç Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplanan ve 1 Haziran 1988 tarihinde Yetmiş Beşinci Oturumunu gerçekleştiren Uluslararası Çalışma …

ILO 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

ILO 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi :
Madenlerde Güvenlik ve Sağlıkla ilgili Sözleşme (Yürürlüğe giriş tarihi: 5 Haziran 1998)Kabul ediliş: ILC’nin 82. Oturumu, Cenevre (22 Haziran 1995) …

ILO SÖZLEŞMELERİ YORUM YAPILMAMIŞILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

ILO SÖZLEŞMELERİ YORUM YAPILMAMIŞILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme :
ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 …


EZMOCESOFT
MENU
TEMA